آیا ممکن است در شرکت های بورسی اختلاس یا دزدی رخ دهد؟

آیا ممکن است در شرکت های بورسی اختلاس یا دزدی رخ دهد؟

آیا ممکن است در شرکت های بورسی اختلاس یا دزدی رخ دهد؟

می توان گفت احتمال دزدی و اختلاس در شرکت های بورسی بسیار کم است. چون سازمان بورس سخت گیری بسیار زیادی در ارتباط با صورت های مالی ، شفافیت تمامی اطلاعات با اهمیت و هرگونه رخداد مرتبط با سهامداران دارد. یکی از مهمترین اصول اولیه برای پذیرفته شدن یک شرکت در بورس شفاف بودن صورت های مالی شرکت است.

البته این حساسیت ها و نظارت ها بصورت نسبی و محدود در بازار می باشد و نسبت به جایگاه سهم متفاوت است. مثلا شرکت بورس و فرابورس هر کدام فیلتر های متفاوتی برای پذیرش شرکت ها دارند برای مثال میزان سرمایه ثبتی شرکت و تعداد سهام آن و همچنین شفافیت های آنها مورد توجه است.

این حساسیت ها حتی در خود بازار های بورس و فرابورس نیز متفاوت است. برای مثال شرایط شرکت هایی که در بازار اول و دوم بورس در تابلو های اصلی و فرعی قرار میگیرند با هم متفاوت می باشد.

در مورد حساسیت نسبت به افشای اطلاعات و شفافیت شرکت ها بازار اصلی بورس بهترین و ضعیت و بازار پایه فرابورس بدترین وضعیت را دارد.


برای مطالعه درباره انواع بورس در ایران و بازار های آن به این مطلب مراجعه کنید: انواع بورس


این به معنی این نیست که در شرکت های پذیرفته شده در بورس تخلفی صورت نمی گیرد اما تخلف در این شرکت ها بسیار سخت است. اگر مشخص شود که در شرکتی تخلفی صورت گرفته است به خاطر بد نامی که برای شرکت ایجاد می شود و همچنین جریمه های سازمان بورس قیمت سهم خیلی افت می کند. یکی از این جریمه ها اخراج شرکت به رده پایین تر است مثلا اگر در بازار بورس بوده به فرابورس می رود چون شرایط و قوانین بورس را رعایت نکرده است همچنین افراد متخلف نیز بازداشت و طبق قانون مجازات می شوند. در نتیجه هیئت مدیره هیچ شرکتی اجازه نمی دهد این مشکل برایش ایجاد شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.