معرفی

اندیکاتور KT-Time Spread نشانگری است که  اسپرد معامله و زمان باقی مانده تا اتمام میله یا شمع فعلی را نشان می دهد. 

کاربرد

  • مدیریت زمان در ساعات معاملاتی
  • مدیریت سرمایه

امکانات

  • انتخاب موقعیت مناسب برای نمایش خروجی در صفحه .
  • از رنگ ها تا اندازه متن ، سفارشی سازی کامل را با توجه به ترجیحات کاربر ارائه می دهد.